Du är här:
  1. Höörs kommun /
  2. Familj&Omsorg /
  3. Stöd och rådgivning /
  4. Stöd till familjer
Lyssna

Söker du råd, stöd eller hjälp?

Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt men vet att det ibland kan finnas skäl att känna oro för att barnet inte har det tillräckligt bra. För det mesta finner familjen själv en lösning på problemen, kanske med hjälp av släkt och vänner. Om inte detta räcker finns det möjlighet att få råd, stöd eller hjälp.

Tonårsföräldrar erbjuds utbildningsprogrammet ”Föräldrastegen”.

Både barn och vuxna kan vända sig till socialtjänstens individ- och familjeomsorg för att ansöka om stöd eller hjälp och vi är då skyldiga att utreda behovet. Utredningen utgår alltid från barnet och dess behov ska stå i centrum vid bedömning av om och i så fall vilka stödåtgärder som behövs.

Familjerådslag används ofta för att komma fram till vilken sorts hjälp som bäst motsvarar barnets, eller barnens, behov.

Vi som arbetar här är socialsekreterare, fältsekreterare, behandlingsassistenter, handledare och assistenter.

Sidan kontrollerad 14 juni 2016Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEytnvwl%s6nl}w%s%szyKszz}6%spytnvwl%s6nl}w%s%szyKszz}6%spxltw%tzEspwpyl6uzsly%s%szyKszz}6%spspwpyl6uzsly%s%szyKszz}6%spxltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp