Lyssna

Långstorpsslingan

 9.9 km – Grön markering

 

Betande får med utsikt över Vaxsjön
Foto: Torbjörn Malvå


Förutom en brant sluttning vid Djuraliden är slingan lättgången och följer väl trampade stigar, grusvägar och en gammal fin stenlagd väg i skogen. På flera ställen kan man se ruiner efter gamla brydestugor och även en ruin efter en hel gård i Habo. Slingan motsvarar i stort Frostavallens gamla ”Milen”. Långstorpsslingan går bitvis parallellt med samtliga de andra fyra slingorna.

 
Slingan nås från strövområdets stora parkeringsplats, strax efter Frostavallens Hotell och konferens. Vid parkeringsplasten finns tillgång till toalett anpassad för rullstolar, informationstavlor samt rastplats med grillhus och sittgrupp.

 

Det finns svamp i skogarna i området. Här fina exemplar av Karl-Johan.

På vintern är denna parkering även till för er som vill njuta av underbar pulkaåkning. Här kan man svischa ner för fyra stycken backar med olika längd och spänningsgrad. En backe lämpar sig bra för mindre barn. Vid vindskyddet går det bra att grilla sin korv och dricka sin varma choklad.

 

Långstorpsslingan passerar flera rastplatser. Bland annat kan ni stanna till och fika i en underbar bokskog vid Huggarkojan i Ullstorp. Här bodde Ullstorps siste skogshuggare.

 

 

 

Sidan kontrollerad 14 juli 2016Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp