Du är här:
  1. Höörs kommun /
  2. Barn&Utbildning /
  3. Förskola

Förskolor i Förskoleområdena 1-5

 

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.
Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg.
Höörs kommun har ingen "Öppen förskola" i egen regi.
Allmän Förskola är en del av förskolans verksamhet och ingen särskild verksamhetsform.
Beteckningen "allmän" syftar på att förskolan är avgiftsfri och tillgänglig under 525 timmar per år mellan 1 september - 31 maj för alla barn från tre års ålder.


Förskolorna är spridda i kommunen och indelade i fem olika områden.
FO 1: Pedagogisk omsorg, Skeppsklockan och Tjörnebo
FO 2: Midgård, Norra Rörum, Prästkragen
FO 3: Holma, Konvaljen och Trollskogen
FO 4: Arken, Blåklockan och Krokodilen
FO 5: Gudmuntorp

På förskolorna arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag och tar tillsammans hand om grupper med barn som är 1-5 år.
Förskolorna håller öppet för att i mesta möjliga mån passa föräldrarnas behov.
I kommunen finns det några förskolor som öppnar kl. 06.00 (Detta prövas från fall till fall) och några som stänger kl 18.30.

Under veckorna 27 - 31 (v 32 för något område) har förskolorna sommarsammanslagning. 

 

Höörs kommun har även Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid (kväll, helg och natt).

Välkommen att kontakta oss för mer information och för att besöka verksamheten på förskolan Holma där man har en skapande och estetisk inriktning, tel 28 390.

Platsanmälan görs direkt i Dexter på kommunens hemsida eller kontakta placeringsassistenterna, tel 28 349 eller 28 346.


Välj vilket område som är intressant för dig!

Centrala Höörs förskolor

Södra Höörs förskolor. Sätofta

Norra Höörs förskolor. Tjörnarp och Norra Rörum

Gudmuntorp


Sidan kontrollerad 12 november 2013Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp