Du är här:
  1. Höörs kommun /
  2. Barn&Utbildning /
  3. Förskolor
Lyssna

Förskolor i Höörs kommun

Förskola är en pedagogisk gruppverksamhet för barn vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar. Förskoleverksamheten bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg.

Höörs kommun har ingen "Öppen förskola" i egen regi.

Allmän Förskola är en del av förskolans verksamhet och ingen särskild verksamhetsform.
Beteckningen "allmän" syftar på att förskolan är avgiftsfri och tillgänglig under 525 timmar per år mellan 1 september - 31 maj för alla barn från tre års ålder.
Mer information om allmän förskola finner ni i broschyren som finns under mer information.

 

På förskolorna arbetar förskollärare och barnskötare i arbetslag och tar tillsammans hand om grupper med barn som är 1-5 år.
Förskolorna håller öppet för att i mesta möjliga mån passa föräldrarnas behov.
I kommunen finns det några förskolor som öppnar kl. 06.00 (Detta prövas från fall till fall) och några som stänger kl 18.30.

Under veckorna 27 - 31 (v 32 för något område) har förskolorna sommarsammanslagning. 

 

Höörs kommun har även Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid (kväll, helg och natt).

Välkommen att kontakta oss för mer information och för att besöka verksamheten på förskolan Holma där man har en skapande och estetisk inriktning, tel 28 390.

Platsanmälan görs direkt i Dexter (glöm ej att skriva i övriga upplysningar att ni behöver Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid) på kommunens hemsida eller kontakta placeringsassistenterna, tel 28 349 eller 28 346.


Nedan finner ni förskolorna i Höörs kommun

 

Arken

Telefon: Se hemsidan.
Skicka e-post
Besök hemsida
Profilering:"Storyline"


Blåklockan

Telefon: 0413-283 58
Skicka e-post
Besök hemsida
Profilering: "Storyline"


Gudmuntorp
Gudmuntorps förskola
Telefon: 0413-28 398 eller 0413-28 399
Skicka e-post
Besök hemsida 


Holma

Skicka e-post
Besök hemsida
Profilering: Skapandeförskolan mitt i naturen


Konvaljen

Skicka e-post
Besök hemsida
Profilering: Barnet i fokus


Krokodilen
Krokodilen byggnad
Telefon: 0413-283 53
Mobil: Se hemsida

Skicka e-post
Besök hemsida
Profilering: "Storyline"


Midgård - Prästkragen
 
Skicka e-post
Besök hemsida
Möjligheternas förskola utifrån barns inflytande 


Norra Rörums förskola
Norra Rörums förskola
Telefon:
0413-283 94
Besök hemsida


Skeppsklockan

Skicka e-post
Besök hemsida
Den hälsofrämjande förskolan nära naturen med skog, vatten och grönområden alldeles utanför dörren. 6 avdelningar.
Profilering: Hälsa


Tjörnebo

Telefon:
0451-622 21
Besök hemsida


Trollskogen

Skicka e-post
Besök hemsida
Profilering: Forskande barn och medforskande pedagoger


 

Sidan kontrollerad 26 september 2016Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEl}vpyKszz}6%spxltw%tzEmwlvwznvlyKszz}6%spxltw%tzEr%uox%uy%tz}{6qz}%svzwlKszz}6%spxltw%tzEpvz}}pyKszz}6%spxltw%tzEvzy%vlwupyKszz}6%spxltw%tzEqz}%svzwl6v}zvzotwpyKszz}6%spxltw%tzExtorl}oKszz}6%spxltw%tzE%svp{{%svwznvlyKszz}6%spxltw%tzE%t}zww%svzrpyKszz}6%spxltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp