Hjälpmedel:

Höör är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande.

Höör 2025; visions och strategidokument för Höörs kommun
Du är här:
  1. Höörs kommun /
  2. Kommunen /
  3. På gång /
  4. Operakostymer - Höörs Opera visar sina kostymer

Operakostymer - Höörs Opera visar sina kostymer

27 juli 2012

Operakostymer - Höörs Opera visar sina kostymer

Plats: Höörs Skolmuseum
Tid: 2012-07-27, kl. 12:00-14:00

 

Arrangör: Höörs Museiförening

Gratis entré

 

För mer information: www.hembygd.se/skane/hoor

Sidan kontrollerad 10 april 2012Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp