Du är här:
  1. Höörs kommun /
  2. Kommunen /
  3. Vänorter
Lyssna

Vänorter


Città di Castello

är en stad i provinsen Perugia i Umbrien i centrala Italien. Staden har knappt 40 000 invånare. Cittá di Castello har gamla historiska anor, både etrusker och romare har bott här. Kulturlivet är rikt och trakten är känd för sin tryffel.

År 2007 tecknade Höörs Kommun och Cittá di Castello ett vänortsavtal. Utbyte sker bland annat inom:

1. Näringsliv. Till exempel samarbetar Tjörnarpsföretagarna med Cittá di Castello kring ett tryffelprojekt i Tjörnarp. Syftet är dels att finna den tryffel som kanske växer i Skåne, dels att starta odlingar.

2. Kultur. Höörs Musik- och teatersällskap, Höörs Musikskola och Cittá di Castello samarbetar kring Sommaroperan. Gemensamma operaföreställningar har gjorts både i Höör och Città di Castello.
______________________________________________________________________

Stevns kommun 

ligger på Själland, strax söder om Köpenhamn. Kommunen har cirka 22 000 invånare. Kulturlivet är rikt med många aktiviteter inom musik, teater, film, barnkultur och utställningar. Föreningslivet är aktivt och här finns ett flertal idrottsanläggningar.

Ett av kommunens populära turistmål är Stevns Klint, en hög klint, som har bildats genom att havet långsamt har brutit ned berglagren av kalk, krita och flinta.
Vänortsutbytet mellan Höör och Stevns sker inom kultur-, fritids- och folkhälsoområdet.
_______________________________________________________________________

Soini kommun

 i Finland är en liten kommun med ca 2500 invånare, 16 mil öster om Vasa.  Kommunen är enspråkigt finskt. Sjöar och stora skogar  är karakteristiska för Soini.
Viktigaste näringen är träindustrin. Dagligen transporteras timmer från Soini till hamnarna i Vasa och Helsingfors.
Höör och Soini har gamla vänskapsband. Det började redan under andra världskriget, då Rusthållareföreningen i Höör samlade in kläder och pengar till Finlandshjälpen. Bl a satsade man en hel del på att Soini skulle få ett sjukhus. Därför valde de bägge kommunerna att teckna vänortsavtal 1975. För närvarande är kontakterna mellan Höör och Soini vilande. 

Sidan kontrollerad 24 oktober 2014Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp