Hjälpmedel:

Höör är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande.

Höör 2025; visions och strategidokument för Höörs kommun
Du är här:
  1. Höörs kommun /
  2. Lättläst /
  3. Miljö och Boende /
  4. Miljön inomhus

Miljön inomhus

Största delen av dygnet är vi inomhus.
 
Det är viktigt att luften inomhus är bra.
Den kan bli sämre av tobaksrök, radon och mögel.
Även kemikalier kan göra luften sämre.
 
En bra ventilation är också viktig.
Tycker du att miljön inomhus är dålig där du
bor, kontakta den som äger huset.
 
Du kan också ringa Miljö- och byggmyndigheten.

Sidan kontrollerad 24 mars 2010Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzExtwuz5m%yrrylo%sylxyoKszz}6%spxtwuz5m%yrrylo%sylxyoKszz}6%spxltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp