Hjälpmedel:

Höör är en mötesplats som tar vara på och utvecklar individens kreativitet, där idén om en hållbar utveckling drivits långt och där naturens möjligheter tas tillvara för boende, fritid och företagande.

Höör 2025; visions och strategidokument för Höörs kommun

Lantbruk

Vi på Miljö- och byggmyndigheten bedriver regelbunden tillsyn på lantbruk. Under ett tillsynsbesök tittar vi på och går igenom lagring och spridning av gödsel och bekämpningsmedel, placering och risker runt farmartankar, avfallshantering och övrigt som ingår i egenkontrollen.

Lantbruk med mer än 100 djurenheter är anmälningspliktiga (s k C-verksamhet) enligt miljöbalken och anmälan ska göras till Miljö- och byggmyndigheten. För lantbruk med mer är 200 djurenheter (s k B-verksamhet) krävs tillstånd från länsstyrelsen. I dagsläget finns sex C-verksamheter och två B-verksamheter i Höörs kommun.

Sidan kontrollerad 03 november 2014Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEnwl%s6{l%uw%s%szyKszz}6%spxltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp