Lyssna

Lantbruk

Vi på Miljö- och byggmyndigheten bedriver regelbunden tillsyn på lantbruk. Under ett tillsynsbesök tittar vi på och går igenom lagring och spridning av gödsel och bekämpningsmedel, placering och risker runt farmartankar, avfallshantering och övrigt som ingår i egenkontrollen.

Lantbruk med mer än 100 djurenheter är anmälningspliktiga (s k C-verksamhet) enligt miljöbalken och anmälan ska göras till Miljö- och byggmyndigheten. För lantbruk med mer är 200 djurenheter (s k B-verksamhet) krävs tillstånd från länsstyrelsen. I dagsläget finns sex C-verksamheter och två B-verksamheter i Höörs kommun.

Sidan kontrollerad 09 mars 2015Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp