Du är här:
 1. Höörs kommun /
 2. Familj&Omsorg /
 3. Personer med funktionsnedsättning /
 4. Personligt ombud för personer med psykisk ohälsa
Lyssna

Personligt ombud för personer med psykisk ohälsa

Det personliga ombudet finns till för dig med långvarig psykisk ohälsa som medför stora hinder i ditt vardagsliv.

Ombudet kan hjälpa dig att få den vård och service och det stöd som du vill ha och har rätt till. Ombudet jobbar på ditt uppdrag – fristående från myndigheter och sjukvård. Det är dina önskemål som står i centrum. Målet är att du ska få större makt och kontroll över ditt eget liv. Hjälpen är gratis och det personliga ombudet har tystnadsplikt.

 

Det här kan ombudet hjälpa dig med

Ett personligt ombud kan till exempel: 

 • Hjälpa dig att fylla i blanketter och ansökningar
 • Ge dig information och råd om samhällets stöd
 • Stötta dig vid kontakter med myndigheter
 • Hjälpa dig att utveckla ett eget socialt nätverk
 • Hjälpa dig att få styr på din ekonomi
 • Medverka till att samordna insatser, så att du inte bollas runt mellan olika myndigheter
 • Företräda dig inför olika myndigheter (om fullmakt finns)
 • Uppmärksamma brister hos myndigheter och vården som påverkar dig och andra medborgare med psykisk ohälsa

 

Vem kan få stöd av ett personligt ombud?

Ombudet riktar sig till dig med långvarig psykisk ohälsa som medför stora hinder i ditt vardagsliv. Du ska vara över 18 år.

 Ett personligt ombud är en möjlighet, inte en rättighet. Behovet av stöd avgörs från fall till fall.

 

Välkommen att kontakta ditt personliga ombud

Du kan ringa eller mejla. Om du inte vill ringa själv så kan någon annan göra det åt dig, men det ska vara på ditt uppdrag och önskemål. Det är alltså du själv som bestämmer om du vill söka hjälpen.

Sidan kontrollerad 15 juli 2016Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEup%s%stnl6olytpw%s%szyKszz}6%spup%s%stnl6olytpw%s%szyKszz}6%spxltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp