Du är här:
  1. Höörs kommun /
  2. Familj&Omsorg /
  3. Personer med funktionsnedsättning /
  4. Personligt ombud för personer med psykisk ohälsa
Lyssna

Personligt ombud för personer med psykisk ohälsa

 

Personligt ombud

Kommunens personliga ombud riktar sig till Dig som har en psykiskt funktionsnedsättning som medför svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Dina svårigheter ska också antas bestå under en längre tid.


Det personliga ombudets uppgift är att:
• Tillsammans med Dig identifiera och formulera Ditt behov av vård, stöd och service
• Se till att Du får vård, stöd och service utifrån Dina egna önskemål, behov och lagliga rättigheter
• Tillsammans med Dig se till att olika huvudmäns insatser planeras, samordnas och genomförs
• Bistå och – om fullmakt finns- företräda Dig i kontakten med olika myndigheter etc

Det personliga ombudet har en fristående ställning, bedriver ingen myndighetsutövning och är ett kostnadsfritt och frivilligt stöd. Ombudets stöd syftar till en ökad självständighet för Dig.

Att få stöd av personligt ombud är en möjlighet men ingen rättighet, det personliga ombudet gör en bedömning av behovet i varje enskilt fall.

Sidan kontrollerad 28 juli 2015Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp