Du är här:
  1. Höörs kommun /
  2. Familj&Omsorg /
  3. Våld i nära relationer
Lyssna

Våld i nära relationer

Känner du dig hotad och/eller psykiskt trakasserad av din partner?
Blir du slagen hemma?
Kriscentrum i mellersta Skåne drivs av Höör och sju andra kommuner tillsammans.
Till höger finns också länkar till andra stöd- och krisjourer.

Du kan också vända dig direkt till individ- och familjeomsorgen för att få stöd och hjälp.
Du kontaktar då social sektors reception som hjälper dig vidare, beroende på vilken hjälp du söker.

Barn som bevittnat våld i hemmet är en utsatt grupp. Socialtjänsten har därför ett särskilt ansvar att uppmärksamma dessa barn och ge dem stöd.

På individ- och familjeomsorgen möts du av socialsekreterare, familjebehandlare, behandlingsassistenter och assistenter.

 

Sidan kontrollerad 01 augusti 2016Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp