Ringugnen i Tjörnarp

Gunnarps tegelbruk från 1850, var under 1900-talets första hälft byns största företag med 35-40 anställda. Som mest producerades här 2,5 miljoner tegel per år. Leran hämtades från lergravar i närheten.

Ringugnen i Tjörnarp. Foto: Staffan Olofsson
Foto: Staffan Olofsson


Efter en eldsvåda 1958 lades bruket ner. Den stora brännugnen i gråsten blev kvar och lämnades att förfalla i 35 år. 1993-94 restaurerades ugnen och försågs med en ny taköverbyggnad. Lergravarna är idag kommunalt naturreservat med spännande flora och fauna. Ringugnen är öppen året runt, alla dagar.

.  

 

Sidan kontrollerad 23 augusti 2008Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp