Stenskogen

I Stenskogen har sandsten brutits i tusen år. Både Höörs kyrka och Lunds domkyrka är uppförda av sandsten härifrån.

Sandstenen användes inte bara till byggnadsverk utan även till kvarnstenar. Det finns många lämningar kvar som minner om den tiden. Stigarna slingrar sig fram i den vackra bokskogen och är lätta att ta sig fram på.

 

Sidan kontrollerad 23 augusti 2008Kommentera sidan

Höörs kommun | Box 53 | 243 21 Höör | 0413-28000 I Org.nr 212000-1116 |
xltw%tzEvzxx%uyKszz}6%spvzxx%uyKszz}6%sp