Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram för Höörs kommun är kommunens samlade dokument om bostadsfrågor. I programmet kan du läsa om hur kommunen planerar för bostadsbyggande och utveckling av befintliga bostäder.

Tillgång till bra bostäder är en viktig fråga både för den som är i behov av en ny bostad och för samhället i stort. Boendefrågor är därför också en viktig del i kommunens strategiska arbete. De övergripande målen för bostadsförsörjningen i kommunen är:

  • god livsmiljö och boende för alla

Bostadsförsörjningsprogrammet är en del av arbetet med att utveckla boendevillkoren i kommunen. I programmet finns en analys av befolkningsutveckling, bostadsbyggande och marknadsförutsättningar. Det innehåller också riktlinjer och insatser som syftar till att underlätta för bostadssökande att hitta en passande bostad.

Programmet antogs av kommunfullmäktige 17 juni 2015.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.