Lediga tomter

Att köpa tomt och bygga hus är kanske en av de största affärerna du gör i ditt liv. Det är mycket som ska bli rätt.  För att inte drabbas av överraskningar kan det vara bra att kontakta kommunen i tidigt skede för att se vilken tomt som passar just dig, ditt hus och dina önskemål.

Höörs kommun säljer småhustomter för eget byggande på Höör Väster Kvarnbäck. Tomterna inom Kvarnbäck varierar i storlek och villatomter säljs i byggbart skick inklusive cirka 100 kubikmeter matjord som är upplagd på respektive tomt.

Vad får jag bygga på tomten?

Alla bostadsområden med tomter styrs av en detaljplan. I den anges bland annat vad du får lov att bygga (till exempel areal, våningsplan, taklutning) samt hur byggnaderna ska placeras på tomten. Tomterna på Kvarnbäck får bebyggas med 1-, 1 1/2- eller 2-planshus – och det finns även tomtmark där bostadsrätter och flerbostadshus kan byggas – beroende på var i området de ligger. För mer information om detaljplanebestämmelser, och om du kan bygga det hus du har tänkt dig på en viss tomt, kan du kontakta ansvarig för bygglovsfrågor.

Anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el och telefon tillkommer utöver tomtpriset och erläggs enligt särskilda taxor.

  • Tomtpris: Grundkostnad 253 000 kronor per tomt samt 207 kronor per kvadratmeter.
  • Anslutningsavgift vatten och avlopp: Är beroende av tomtytans areal.
  • Anslutningsavgift el: Enligt kraftbolagets gällande taxa.

Tomter till försäljning i Tjörnarp och Norra Rörum

I Tjörnarp finns tomterna Lunden 12 och Lärkträdet 6, som får bebyggas med friliggande enbostadshus. Tomterna ligger i centrum och nära Pågatågstationen.

I Norra Rörum finns byggklara tomter på Sallanders väg i bostadsområdet söder om skolan. Väster om Tyringevägen finns ytterligare fyra tomter.

Förmedling av lediga tomter

Förmedling av tomterna sker genom Nina Swennings Mäklarfirma.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.