Tomtmark för bostadsexploatörer

Höörs kommun har planlagd tomtmark för bland annat punkthus, radhus och flerbostadshus i stadsmässig kvartersstruktur. Markanvisning sker löpande.

Vi kan erbjuda bostadsmark med bra läge i Höörs tätort på två områden.

Västra stationsområdet

Precis vid Höörs station finns tomtmark för flerbostadshus i halvsluten kvartersstruktur. Detaljplanen tillåter upp till sju våningar. Planen har vunnit laga kraft.

Pågående detaljplaner för bostadsexploatering

På Maglehill i västra Höör, cirka 800 meter från stationen, planerar Höörs kommun för ytterligare flerbostadshus i två till tre plan alternativt radhus. Tomterna planeras för cirka 1700 – 7000 kvadratmeter och tillåten byggnadsarea är 40 procent.

Här finns pågående detaljplan för Maglehill.

Kvarnbäck

Det finns för närvarande inte några lediga tomter på Kvarnbäck.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.