Avgifter, taxor

Åtgärder som kräver bygglov eller anmälan är också förenade med en avgift. Avgiften beräknas enligt en särskild plan- och bygglovstaxa och grundas på faktorer som area, byggnadstyp och typ av åtgärd.

Den exakta avgiften beräknas i varje fall och beror även på ärendets omfattning och komplexitet. Därför är det svårt att säga på förhand exakt vad ett bygglov kommer att kosta.

Taxan följer Sveriges kommuner och landsting

Höörs kommun tar ut avgifter för bygglov med mera, i enlighet med Sveriges Kommuner och Regioners, SKR:s, förslag. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige den 15 juli 2011. Om du vill veta mer om avgifternas storlek eller har frågor om taxan är du välkommen att kontakta våra bygglovshandläggare.

Plan och bygglovstaxa för Höörs kommun (PDF)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.