Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Avgifter, taxor

Åtgärder som kräver bygglov eller anmälan är också förenade med en avgift. Avgiften beräknas enligt en särskild plan- och bygglovstaxa och grundas på faktorer som area, byggnadstyp och typ av åtgärd.

Den exakta avgiften beräknas i varje fall och beror även på ärendets omfattning och komplexitet. Därför är det svårt att säga på förhand exakt vad ett bygglov kommer att kosta.

Taxan följer Sveriges kommuner och landsting

Höörs kommun tar ut avgifter för bygglov med mera, i enlighet med Sveriges kommuner och landstings, SKL:s, förslag. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige den 15 juli 2011. Om du vill veta mer om avgifternas storlek eller har frågor om taxan är du välkommen att kontakta våra bygglovshandläggare.

Plan och bygglovstaxa för Höörs kommun (PDF)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.