Förenklad delgivning

När bygglovsavdelningen delger ett beslut kan förenklad delgivning komma att användas.

Förenklad delgivning innebär följande:

  • Beslut: Först skickar vi ut beslutet tillsammans med tillhörande handlingar med vanlig post.
  • Kontrollmeddelande: Nästa arbetsdag skickas ytterligare ett brev till dig, ett kontrollmeddelande, om att beslutet är fattat och handlingar har skickats. Om du har mottagit beslutet inklusive handlingarna behöver du inte meddela någonting. Om du däremot endast får kontrollmeddelandet, ska du höra av dig till bygglovsavdelningen så skickar vi handlingarna igen.
  • Delgivning: Två veckor efter att beslutet skickats ut anses du delgiven, det vill säga att du har tagit del av beslutet.

Beviljat bygglov

Vi informerar även om beslutet i Post- och inrikes tidningar, en webbsida. Dessutom skickas ett meddelande ut till övriga grannar även om de inte haft några synpunkter.

Avslag om bygglov

Beslut om avslag skickas på samma sätt som ovan. De grannar som har haft synpunkter under handläggningen får också beslutet på detta sätt.

Post eller e-post

Breven skickas till mottagarens senast kända adress, vilket kan vara e-post om mottagaren bett att den ska användas. Om e-postmeddelandet inte kommer fram skickas brev till mottagarens folkbokföringsadress.

Tänk på detta så länge som ärendet pågår:

  • Meddela oss om du byter adress, post- eller e-postadress.
  • Kontrollera din post kontinuerligt för att vara säker på att inte missa något viktigt. Meddela bygglovsavdelningen om du inte kan göra det, till exempel om du är bortrest.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.