Djur som inte är sällskapsdjur

För att få hålla häst, ko, gris, får, get, orm eller fjäderfä inom tättbebyggt område krävs tillstånd.

I kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter finns regler för dig som vill ha andra djur än klassiska sällskapsdjur. Tillstånd söker du hos oss på miljö- och byggmyndigheten. För att minimera störningar för omgivning och grannar är tillståndet ofta förenat med villkor.

Du får hålla tre hönor inom tättbebyggt område utan att söka tillstånd. Om antalet hönor är fyra eller fler, eller om du har en tupp, måste du ha tillstånd.

Tillståndet är personligt och knutet till en viss fastighet. Om du flyttar måste du därför söka ett nytt tillstånd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.