Ormar

Vill du ha tillstånd att ha en orm hemma, giftig eller ogiftig, måste du uppfylla stränga krav. Anledningen är så att olycksfall förhindras, men också av hänsyn till den oro och rädsla som många människor känner för ormar.

Du söker tillstånd från kommunen för att få ha en orm i områden med detaljplan.

Ansökan om tillstånd

När du ansöker måste du kunna beskriva vilka skyddsåtgärder du tänker göra för att undvika olägenheter. Det kan vara renhållningsrutiner, ströbyten, insektsnät, ventilation, mörkläggning. Kontakta oss på miljö och bygg för en närmare diskussion om du är osäker på vilka skyddsåtgärder som kan vara relevanta.

När du ansöker om tillstånd måste du också beskriva hur du avser att ta hand om avfall, foder, strö med mera.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.