Försäljning av kvarteret Vårsol

Kvarteret Vårsol ska säljas under hösten 2024. Detaljplan medger cirka 12 bostäder i form av radhus i en eller flera längor.

Kommunen avser att skriva kontrakt med den byggaktör som erbjuder högst köpeskilling, dock lägst 1 000 kr/kvm BTA.

Till planbeskrivning och detaljplan för fastigheten Vårsol

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.