Höör växer

Karin Kallionoiemi, strategisk planeringschef och Jesper Sundbärg, enhetschef plan, bygg och projekt berättade den 13 april om olika projekt som är på gång i Höörs kommun.

Karin och Jesper inleder genom att berätta om att Höör växer och att det är många som är intresserade både av att flytta till och bygga i Höör.

Mark för industri och handel

Jesper berättar om etableringar som är på gång inom industri och handel.

Bostadsutbyggnad

Karin och Jesper berättar om bostadsutbyggnad som är på gång i Höör.

Maglehill och Västra Höör

Jesper och Karin berättar om utbyggnaden som är på gång i Maglehill och Västra Höör.

Väg 23 och annan infrastruktur

Karin och Jesper berättar om planer för Väg 23 och annan infrastruktur i Höör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.