Eldningsförbud

På grund av den stora risken för bränder i skog och mark har Räddningstjänsten Skånemitt beslutat om förbud mot eldning utomhus på mark. Förbudet gäller från och med den 1 juni. Eldningsförbudet gäller i Höörs kommun. Förbudet gäller tills vidare och kan kvarstå även om en mindre mängd nederbörd kan komma lokalt. Du får laga mat och grilla på fasta grillplatser.

Cirkulära Skåne

Cirkulär ekonomi innebär att ta vara på de resurser som finns i samhället och låta dem användas om och om igen istället för att kassera dem. Återvinning är ett sätt att låta material cirkulera, men att återanvända, reparera och dela produkter och utrustning med andra är ännu mer effektivt.

Tillsammans med fem andra kommuner, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen och Region Skåne arbetar vi bland annat med att förbättra möjligheterna att dela och byta produkter inom kommunen och ställa cirkulära krav i samband med upphandling.

Projektet drivs av föreningen HUT Skåne och IUC Syd och finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och de deltagande parterna. Projektet pågår 2019-2021.

Läs mer om projektet här:

Cirkulära Skåne – Hållbar Utveckling Skåne (hutskane.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.