Hög vattennivå i Ringsjön

Vattennivån i Ringsjön är hög. Kommunen har tät kontakt med Länsstyrelsen och övriga myndigheter och följer utvecklingen noga.
Läs mer om översvämningarna.

Cirkulära Skåne

Cirkulär ekonomi innebär att ta vara på de resurser som finns i samhället och låta dem användas om och om igen istället för att kassera dem. Återvinning är ett sätt att låta material cirkulera, men att återanvända, reparera och dela produkter och utrustning med andra är ännu mer effektivt.

Tillsammans med fem andra kommuner, Klimatsamverkan Skåne, Länsstyrelsen och Region Skåne arbetar vi bland annat med att förbättra möjligheterna att dela och byta produkter inom kommunen och ställa cirkulära krav i samband med upphandling.

Projektet drivs av föreningen HUT Skåne och IUC Syd och finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden och de deltagande parterna. Projektet pågår 2019-2021.

Läs mer om projektet här:

Cirkulära Skåne – Hållbar Utveckling Skåne (hutskane.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.