Fossilbränslefria kommuner 2.0

Höörs kommun har under flera år arbetat med att minska sin klimatpåverkan. En del av arbetet bedrivs inom projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 där vi samverkar med sex andra skånska kommuner.

Höörs kommun arbetar med att minska sin klimatpåverkan på flera olika sätt.

En viktig del av projektet handlar om att minska klimatpåverkan från transporter och tjänsteresor. En stor del av fordonsflottan tankas idag med biogas och HVO som är fossilfria drivmedel. En annan viktig insats är att kommunen har börjat använda eldrivna verktyg istället för bensindrivna. Det har också blivit lättare för kommunens tjänstepersoner att välja cykeln som transportmedel vid kortare resor.

Arbete med matsvinn

Höörs kommun arbetar också med att minska matsvinn framför allt genom att på olika sätt påverka matgästernas beteende.

Övriga delar av projektet

En annan del av projektet handlar om att undersöka vilka klimatkrav vi kan ställa i samband med upphandling av anläggningsentreprenader.

2020 var andelen fossilfria drivmedel 45 procent och 53 procent av tjänsteresorna var fossilfria. Uppvärmningen av kommunens lokaler var fossilfri till 95 procent och elen till 100 procent.

Mer information

Den senaste projektrapporten och resultat från tidigare arbete finns här: Bli fossilbränslefri! Erfarenheter från tio kommuner (kfsk.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.