Fossilbränslefria kommuner 2.0

Höörs kommun har under flera år arbetat med att minska sin klimatpåverkan. En del av arbetet bedrivs inom projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0 där vi samverkar med sex andra skånska kommuner.

Höörs kommun arbetar med att minska sin klimatpåverkan på flera olika sätt

En viktig del av projektet handlar om att minska klimatpåverkan från transporter och tjänsteresor. En stor del av fordonsflottan tankas idag med biogas och HVO som är fossilfria drivmedel. En annan viktig insats är att kommunen har börjat använda eldrivna verktyg istället för bensindrivna. Det har också blivit lättare för kommunens tjänstepersoner att välja cykeln som transportmedel vid kortare resor. En annan del av projektet handlar om att undersöka vilka klimatkrav vi kan ställa i samband med upphandling av anläggningsentreprenader.

Arbete med matsvinn

Höörs kommun arbetar också med att minska matsvinn framför allt genom att på olika sätt påverka matgästernas beteende.

Höörs kommuns resultat 2021

  • andelen inköpta fossilfria drivmedel var 64 procent
  • 47 procent av tjänsteresorna var fossilfria
  • kommunens lokaler värmdes upp fossilfritt till 97 procent
  • elen var 100 procent fossilfri
  • 61 procent av kommunens lätta lastbilar och personbilar kunde drivas fossilfritt

Mer information

Besök projektets webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.