Natur och naturvård

I Höörs kommun finns goda möjligheter till naturupplevelser, rekreation och friluftsliv. Närhet till naturen bidrar till god folkhälsa och skapar en attraktiv boendemiljö.

Inom kommunen finns flera naturreservat som skyddar några av kommunens riktiga pärlor och dess höga naturvärden. Närheten till naturen och möjligheten till friluftsliv är något av ett signum för Höörs kommun och här finns en mängd slingor och vandringsleder som tar dig ut i naturen.

Naturen i Höör

De djupa bokskogarna och gamla ekmiljöerna är typiska för Höör liksom den spännande geologin med rester av sedan länge inaktiva vulkaner.

Höör ligger i ett gränsland med jordbrukslandskap i söder och skogsbygd i norr. Här finns odlingslandskap med artrika ängar och hagar, bokskogar med gamla träd med sällsynta svampar och insekter, stora grunda slättsjöar och små näringsfattiga tjärnar.  Även berggrund och jordarter varierar och lägger grunden för variationen i landskapet.

Viktiga styrdokument

Naturvårdsprogrammet och Grönstrukturprogrammet är två viktiga dokument som beskriver områden med höga naturvärden och vägleder kommunens arbete med natur och naturvård.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.