Allemansrätten

Allemansrätten är en unik möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Men den medför också skyldigheter. Du måste vara rädd om natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra besökare.

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen. Därför är det vårt gemensamma ansvar att slå vakt om denna urgamla sedvana, inte minst genom att använda den med omtanke.

Vad innebär allemansrätten?

Många är osäkra på vad allemansrätten innebär. Svensk lagstiftning nämner bara allemansrätten och går inte in på detaljer. Därför måste allemansrätten definieras genom att ta reda på vad man inte får göra enligt andra lagar, i kombination med en portion sunt förnuft och hänsyn. Och det finns gråzoner.
Huvudregeln är: inte störa – inte förstöra.

Några saker du inte får göra

Du får inte skada växande gröda, skogsplanteringar eller annan känslig mark.
Det betyder till exempel att du inte får gå, rida eller cykla genom en åker. Du bör heller inte rida genom en granplantering, eftersom hästens hovar och tyngd kan ge skador på trädens rötter. Att cykla på vandringsleder kan också vara olämpligt om det gör att de blir leriga och svåra att gå på.

Du får inte gå över eller vara på någon annans tomt.
Det betyder till exempel att du måste gå runt hus och gårdar och att du inte ska slå läger intill ett hus där du kan störa.

Du får inte lämna kvar skräp i naturen
Glas, metall och plastpåsar kan skada både människor och djur. Dessutom förstör du naturupplevelsen för den som kommer efter dig.

Några saker du får göra

Vandra i skog och mark
Du får vandra och röra dig överallt i naturen, så länge du inte stör eller ställer till skada.

Plocka blommor och svamp
Du får plocka blommor och svampar, om de inte är fridlysta. I naturreservat kan det finnas särskilda regler som förbjuder plockning. Läs på reservatsskylten!

Tälta
Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om du däremot tältar i stor grupp med många tält, eller under längre tid, behöver du be markägaren om lov. Du får såklart heller inte slå upp tältet precis intill ett boningshus. Undvik också att tälta i betesmark och på annan mark där det finns risk för skada. I naturreservat gäller särskilda regler. Läs på reservatsskylten!

Exempel på gråzoner och konfliktområden

Allemansrätten gäller för dig som enskild person. När det uppstår konflikt beror det ofta på att många enskilda personer gör samma sak, på samma ställe, så att det uppstår skada eller problem för markägare eller andra besökare.

Ridning
I princip får du rida genom till exempel en skog med stöd av allemansrätten så länge du inte orsakar skada. Ett problem kan vara om en eller flera ryttare rider samma slinga ofta. Då kan det bli skador på mark och rötter, men vem har orsakat den? Använd sunt förnuft och fråga gärna markägaren om lov i fall du rider en slinga ofta.

Paddling
I princip får du paddla och stanna längs stränderna och campa. Men längs populära kanotleder kan slitaget och störningen bli stor. Visa stor hänsyn när du färdas längs populära leder. Ta med allt skräp, städa efter dig, elda klokt, stör inte vilda djur eller betesdjur och väsnas inte.

Allemansrätt och kommersiell verksamhet

Allemansrätten kan användas kommersiellt, men det ställer stora krav på hänsyn och kunskap hos arrangören. Samråd med länsstyrelsen och markägare kan krävas. Och som arrangör kan du bli skadeståndsskyldig om en verksamhet orsakar skada.

Läs mer om allemansrätten och kommersiell verksamhet på Naturvårdsverkets hemsida.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.