Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Fälla träd

Det finns några saker du måste tänka på innan du fäller ett träd på din tomt.

Marklov kan krävas för att fälla träd på tomtmark om det finns bestämmelser om det i detaljplanen. Ta kontakt med en handläggare via byggexpeditionen så får du veta vad som gäller i just ditt fall.

Stora träd är värdar för många arter

Framför allt stora gamla träd är värdar för en mängd olika arter. Kring Ringsjön finns ett av Skånes mest värdefulla eklandskap med många stora gamla och vidkroniga träd som är hemvist åt tusentals olika arter svampar, lavar och insekter men också fåglar och fladdermöss.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.