Naturreservat

I Höörs kommun finns mycket natur med höga värden och stor betydelse för friluftslivet. En del av dessa områden är skyddade som naturreservat för att värdena ska kunna bevaras och stärkas. 

Kommunens naturreservat bjuder på allt från djupa skogar och gamla vulkaner till porlande bäckar och öppna odlingslandskap. Totalt är 15 områden skyddade, från Rövarekulan i söder till Lergravarna i norr. De flesta av reservaten är lättillgängliga för besökare med stigar, information och rastplatser. Det är bara reservatet Lillö som inte är tillåtet att besöka.

I Höörs kommun finns ett reservat som är kommunalt, nämligen Lergravarna utanför Tjörnarp. Övriga reservat är bildade av Länsstyrelsen och finns beskrivna på Länsstyrelsens hemsida. Naturreservaten har samma status oavsett om det är kommunen eller länsstyrelsen som har beslutat om dem.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.