Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogram 2012 för Höörs kommun beskriver över 90 områden med höga naturvärden.

Naturvårdsprogrammet är ett kunskaps- och planeringsunderlag som pekar ut värdefulla naturområden i kommunen. Det ska fungera som stöd i den fysiska planeringen, vid kommunens myndighetsutövning och i all annan kommunal verksamhet som rör mark, vatten och natur. Det kan också användas som utflyktsguide.

Vill du ha ett eget, tryckt exemplar finns det att hämta i kommunhusets medborgarcenter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.