Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Muddring

Muddring är en vattenverksamhet som innebär att man tar bort bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller hav. Man kan muddra genom att spränga, gräva eller suga upp material. Först måste man dock ha fått tillstånd från länsstyrelsen.

Syftet med muddring kan exempelvis vara att öka vattendjupet för att kunna bygga, få bättre framkomlighet för båtar eller fördjupa en farled eller hamn. Om du vill utföra en muddring krävs det ofta tre prövningar innan du kan börja:

  • Du måste få dispens från eventuellt strandskydd
  • Du måste ansöka om tillstånd för att bedriva vattenverksamhet
  • Du måste anmäla upplägg av muddermassor

Olika nivåer

Ska du göra ett upplägg av högst 1 000 ton muddermassa och det görs på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten men där föroreningsrisken är ringa – ska anmälan göras till kommunen. Du kan även behöva ansöka om marklov.

Om upplägget är mer än 1 000 ton eller om det finns risk att muddermassorna är förorenade krävs tillstånd från länsstyrelsen.
Att lägga massorna i vattnet anses som dumpning och tillstånd krävs från länsstyrelsen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.