Agaten 1

Fastigheten Agaten 1 behöver ändras gällande prickmarkens utformning för att fastigheten ska få bättre byggförutsättningar.

Detaljplanens syfte är att förbättra byggförutsättningarna för fastigheten Agaten 1 genom att möjliggöra en bättre byggbar utformning på fastigheten. Förbättring av byggförutsättningarna görs genom att prickmarkens utformning ändras på fastigheten. Även andra egenskapsbestämmelser moderniseras men ska utgå från den gällande detaljplanens reglering för att Agaten 1 ska överensstämma med befintlig bostadsbebyggelse.

Övrigt

Detaljplanen är utställd för granskning under perioden 2019-09-03 – 2019-09-23. Planförslaget med samrådsredogörelse finns även tillgängligt i kommunhusets foajé på Södergatan 28.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.