Ängsbyn

Den gällande byggnadsplanen för Ängsbyn från 1970 ska ändras. Syftet är att säkerställa de höga arkitektoniska värdena i området och bevara dess speciella karaktär.

Planarbetet medför även att det allmänna intresset av att bevara området som tidstypiskt och sammanhållen kulturmiljö skyddas.

Status: Planen är ute på granskning under perioden 2017-04-19 – 2017-05-02.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.