Detaljplaner i tidigt skede

Det är kommunstyrelsen som bestämmer vilka detaljplaner som ska arbetas fram. Här visas beslutade planuppdrag som ännu inte är färdiga för samråd.

I det tidiga skedet finns oftast inga färdiga skisser. Däremot finns en beskrivning av förutsättningarna. Du hittar de beskrivningarna här, tillsammans med kommunstyrelsens beslut. När planarbetet kommer längre skapar vi en egen sida för varje detaljplan och lägger upp mer information.

Olika typer av planuppdrag

En del av planuppdragen gäller nya bostäder. Andra uppdrag gäller förskolor, cykelvägar och liknande.

Planuppdrag för nya bostäder:

Planuppdrag för skola och förskola:

Inga planuppdrag för närvarande.

Övriga planuppdrag:

Om du vill ha mer information om samhällsplaneringen i Höörs kommun kan du besöka webbkartan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.