Merkurius 1-9 och 11-12

Syftet med planen är att upphäva en äldre tomtindelning då den i dagsläget utgör ett hinder för fastighetsreglering.

Avsikten är att upphäva de tomtindelningar som finns på fastigheterna Merkurius 1-9 och 11-12 för att möjliggöra en sammanslagning av Merkurius 1 och 2.

Status: Planhandlingarna är på granskning under tiden den 25 januari till den 8 februari 2018.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.