Räven 1 m fl (Västra Stationsområdet)

Västra Stationsområdets centrala läge ger möjligheter att utveckla Höörs kvaliteter på ett långsiktigt hållbart sätt. Kommunen planerar bland annat för flerbostadshus, trygghetsboenden och mötesplatser i en integrerad småstadsmiljö.

Höörs kommun påbörjar nu det formella arbetet med ny detaljplan för kvarteret Räven vid centralstationen. Arbetet ska ske i samverkan med dem som ska bygga. Kommunstyrelsen har godkänt två dokument som underlag för planarbetet. Dels ett planprogram som noggrant beskriver förutsättningarna och dels ett gestaltnings-PM som innehåller utgångspunkter för ny bebyggelse. När ett förslag har upprättats kommer det att publiceras för samråd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.