Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Sätofta 9:160 m fl

Detaljplanen är en ändring av en redan antagen plan. Den gällande planen tillåter endast friliggande bostadsbebyggelse vilket den aktuella planändringen tar bort och därmed möjliggör olika sorters bostäder, så som parhus.

Detaljplanens syfte är att ändra egenskapsbestämmelserna på kvartersmarken ”B” för att  möjliggöra radhus- alternativt parhusbebyggelse inom planområdet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.