Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Vindkraftstillägg

Vindkraft, tillägg till översiktsplan 2002, har antagits av kommunfullmäktige den 1 september 2010. Planen ersätter det avsnitt i översiktsplanen som behandlar vindkraft och policy vid lokalisering av vindkraft.

Syftet med tillägg till översiktsplan 2002 vindkraft är att gör kommunens syn på vindkraftsetableringar tydlig,  peka ut områden som är lämpliga och möjliga, områden som är olämpliga samt vilka riktlinjer som gäller vid etablering av stora vindkraftverk. Planen innehåller också en policy vid etablering av mindre vindkraftverk, så kallade gårdsverk.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.