Webbformulär – synpunkter på ny översiktplan

Du kan lämna synpunkter på Höörs kommuns nya översiktsplan fram till den 23 mars 2018. Efter utställningen sammanställs synpunkterna och besvaras i ett så kallat granskningsutlåtande.

I den slutliga revideringen av översiktsplanen tar vi hänsyn till de synpunkter som kommit in. Hela granskningsutlåtandet följer också med det slutliga planförslaget när det går upp för fastställande i kommunfullmäktige.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.