Utvecklingsplan för Tjörnarp (pågående arbete)

Snabba tågförbindelser, sjö, skog och byskola är centrala delar av livsmiljön i Tjörnarp. För att ytterligare stärka utvecklingen av stationsbyn Tjörnarp inleder vi nu arbete med en ny utvecklingsplan. Antalet permanentbostäder ska bli fler och de blågröna strukturerna utvecklas.

Utvecklingsplanen för Tjörnarp kommer att bli en del av översiktsplanen för Höörs kommun. Arbetet tar avstamp i strategierna för Byar i utveckling från kommunens översiktsplan. En annan viktig utgångspunkt är målet om cirka 5 nya bostäder per år i Tjörnarp som finns i kommunens nya riktlinjer för bostadsförsörjning. De utbyggnadsområden vi har utpekade idag räcker inte till. Samtidigt har vi Trafikverkets planering för väg 23 Sandåkra-Tjörnarp som förändrar förutsättningarna för utveckling av Tjörnarp.

Syfte

Syftet med planen är att stärka Tjörnarps utveckling genom en mer konkret planering för bostadsbyggande, att ge bättre samlade kunskaper om natur- och friluftsvärden i området samt att bereda för kommunala satsningar (badplatsutveckling med mera) som stärker ortens attraktivitet.

Vad händer nu?

Just nu genomförs en tidig dialog där allmänheten bjuds in att tycka till om sitt Tjörnarp.

Under september månad har du möjlighet att tycka till om ditt Tjörnarp i en enkät. Enkäten tar cirka 5-10 minuter att svara på och svaren kommer att användas i arbetet med utvecklingsplanen. Dina svar är anonyma! Enkäten är öppen till och med 30 september. Här hittar du enkäten.

Parallellt kommer flera olika utredningar att genomföras för att utreda markens lämplighet för olika ändamål. Därefter kommer förslag till utvecklingsplan att färdigställas och ställas ut för samråd i januari-februari 2022.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.