Dialog inför granskning av ny översiktsplan

Kommunen har haft en dialog med föreningar och företagare för att skapa insyn och ge möjlighet att påverka den fysiska planeringen. Kommunens mål med dialogen är att fånga upp nya trender, åsikter och idéer i och med återupptagandet av arbetet med översiktsplanen.

Utifrån viljan att få in idéer och åsikter genomfördes en idéverkstad med föreningar och företagare som är verksamma i kommunen, där olika teman som rör kommunens planering diskuterades. Resultatet av idéverkstaden har sammanställts och ska nu fungera som underlag för kommunens fysiska planering i framtagandet av ny översiktsplan.

Idéverkstaden delades in i sex teman rörande kommunens planering:

  • Höörs kommun – identitet, stolthet och styrkor.
  • Småstaden i storstadsregionen.
  • Byarna och omlandet.
  • Natur, turism och rekreation.
  • Kollektivtrafik och infrastruktur.
  • Det aktiva näringslivet i Höörs kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.