Västra Stationsområdet

Västra Stationsområdets centrala och stationsnära läge ger unika möjligheter att utveckla Höörs kvaliteter på ett långsiktigt hållbart sätt som bidrar till kommunens attraktionskraft.

Utvecklingsplanen för Västra Stationsområdet kommer att utgöra en del av kommunens översiktsplan. Utvecklingsplanen innehåller också utgångspunkter för kommande detaljplaner.

Samråd hölls 2014-09-19 till 2014-11-23. Planarbetet fortsätter med nya detaljplaner.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.