Riktlinjer för bostadsförsörjning

Under hösten och vintern har vi genomfört en analys av bostadsmarknaden i Höör. Här kan du läsa resultatet.

Vi har också tagit fram förslag till nya riktlinjer för bostadsförsörjningen. Under maj månad 2021 genomförs samråd med länsstyrelsen, Region Skåne och berörda kommuner. Även nämnderna i Höörs kommun har möjlighet att yttra sig. Avsikten är att riktlinjerna ska antas av kommunfullmäktige efter sommaren.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.