Samhällsutveckling och hållbarhet

Hållbar utveckling innebär att kommande generationers förutsättningar för att leva ett gott liv inte äventyras.  De tre aspekterna av hållbar utveckling, social, ekonomisk och ekologiskt hållbarhet, är lika viktiga och samspelar med varandra. 

Samhällsutvecklingen ställer ständigt nya krav och förväntningar på kommunen. Höörs kommun arbetar därför strategiskt med bland annat samhällsplanering, integration, miljö och klimat. Vi arbetar också för attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och bredbandsutbyggnad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.