Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Samhällsutveckling och hållbarhet

Hållbar utveckling innebär att kommande generationers förutsättningar för att leva ett gott liv inte äventyras.  De tre aspekterna av hållbar utveckling, social, ekonomisk och ekologiskt hållbarhet, är lika viktiga och samspelar med varandra. 

Samhällsutvecklingen ställer ständigt nya krav och förväntningar på kommunen. Höörs kommun arbetar därför strategiskt med bland annat samhällsplanering, integration, miljö och klimat. Vi arbetar också för attraktiva boendemiljöer, en levande landsbygd och bredbandsutbyggnad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.