Bredband och fiber

Höörs kommun satsar på fiberbaserat bredband till sina kommuninvånare. Ett snabbt bredband innebär tillgång till snabb kommunal service och viktiga tjänster som förenklar vardagen. Det gör nytta – både på jobbet och hemma.

Fiber och bredbandsuppkoppling blir allt viktigare i vardagen och kommer successivt att fasa ut gamla system, som kopparnätet. Utbyggnaden av fiber är en viktig strategisk fråga för Höörs kommun och är idag en lika nödvändig del av infrastrukturen som vägar, vatten, avlopp och elnät.

Vad är fiber?

I kommunens ”Program för bredband i Höörs kommun” definieras bredband som anslutningar som erbjuder nedladdningshastigheter på minst 50 Mbit/s. I praktiken innebär detta så kallad fiberoptisk kabel. En internetuppkoppling via fibernät erbjuder mycket bra prestanda, är drift­säker och har näst intill obegränsad kapacitet. En fiberanslutning möjliggör inte bara billigare TV, internet och telefoni utan även andra tjänster som till exempel högupplöst TV, distans­utbildning, trygghetslarm och hemsjukvård, larm och energiövervakning.

Fördelar med fiber

I en fiberkabel överförs ljus på samma sätt som kopparledningar överför elektricitet. Optisk fiber kan överföra väsentligt mycket mer data än en kopparledning och eftersom fiberkabeln inte kan leda elektricitet påverkas den inte av åska. Ledningen är nedgrävd och väl skyddad från oväder och skade­risker. Livslängden på fiberkabeln är minst 50 år och när den behöver bytas ut krävs ingen ny grävning eftersom ny kabel kan blåsas in med tryck­luft.

Kommunens mål

Höör ska vara en modern och attraktiv kommun. Kommunens mål är liksom regeringens att alla ska ha tillgång till snabbt bredband senast år 2025.

Kommunens roll

Kommunens roll i bredbandsutbyggnaden är att skapa goda förutsättningar för utbyggnaden, undanröja hinder och främja en sund konkurrens.

Kommunen har en viktig roll och uppgift i att underlätta för marknadens aktörer att uppfylla sitt ansvar, samordna, informera, vara byalag behjälpliga med mera. Allt för att vi ska uppnå kommunens mål.

Fiber på landsbygden kräver lokalt engagemang

Kommunen kan och får inte konkurrera med den privata marknaden och därför är fiberutbyggnaden de privata aktörernas ansvar. Ett stort lokalt engagemang gör det möjligt att bygga fiber även på landsbygden utan bidrag. När intresset blir tillräckligt stort konkurrensutsätts område för område och ser kalkylerna ut att hålla kan en utbyggnad sätta igång. Inom varje område behövs ambassadörer som kanaliserar intresset och där kan kommunens IT-strateg vara behjälplig.

Samarbete med Telia

Höörs kommun samverkar med Telia kring fiberutbyggnaden till hushåll och företag. Samarbetet är långsiktigt och gäller både tätorter och landsbygd, vilket innebär att även till exempel byalag och ekonomiska föreningar har möjlighet att ansluta sig. Utbyggnaden baseras på efterfrågan från hushåll och företag i kommunen.

Kostnad för fiber

Priset för anslutningen har beräknats till 21 900 kronor i hela kommunen.

Öppet fibernät

Det fibernät som byggs är ett öppet nät som innebär att varje kund kan välja mellan många olika tjänsteleverantörers erbjudanden för bredbandstelefoni, digital-TV och bredband.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.