Bredbandsutbyggnad på landsbygden

Telias landsbygdspartner Zitius har tillsammans med Höörs kommun arbetat fram ett attraktivt alternativ för att möjliggöra en utbyggnad av fiber på kommersiella villkor.

Avgörande för att få till en utbyggnad är en hög anslutningsgrad. Via Zitius finns det möjlighet att betala månadsvis om man inte vill betala hela anslutningssumman på en gång.

Hur går jag tillväga?

Zitius driver projektet och samlar in anslutningsavtal och markavtal via fibertillalla.se men det är de lokala insatserna som är avgörande.

1. För det första måste alla göra en ny intresseanmälan på fibertillalla.se.
a. Knappa in ditt gatunamn och nummer. När du gjort det länkas du vidare till ditt aktuella område.
b. Komplettera uppgifterna inklusive mejladress och klicka på ”Anmäl intresse”. Efter ett tag får du ett bekräftelsemejl på att du registrerat dig.

Har du redan tidigare anmält dig kommer du till en sida där du kan se området men inte fylla i dina uppgifter.

2. För det andra måste alla teckna ett bindande avtal. Detta finns också på fibertillalla.se.
a. Knappa återigen in gatunamn och nummer så att du kommer till sidan
b. För att teckna avtalet kan du ladda ner anslutningsavtalet, skriva på och skicka till Zitius. Det går också bra att underteckna avtalet digitalt med BankID. Följ instruktionerna i de mejl du får som bekräftelse.

Det enskilda engagemanget är viktigt

För att möjliggöra en utbyggnad är intresset viktigt. När anslutningsgraden når en viss nivå finns underlag för att bygga ett kommersiellt nät och processen med  avrop av totalentreprenör startar. Så det enskilda engagemanget är viktigt för att få upp anslutningsgraden och få till stånd markavtal. Det är även viktigt att registrera en e-postadress för att underlätta kommunikation och informationsspridning.

Anslutningsavtalet aktiveras när byggnationsfasen inleds och då skickar Zitius en orderbekräftelse. Från orderbekräftelsen är det 14 dagars ångerrätt enligt distansköpslagen.

Höör-modellen

I de områden, framförallt på landsbygden, där inte marknadsaktörerna ser att det går att få till en kommersiell utbyggnad finns EU-bidrag att söka för en utbyggnad. Kommunens IT-strateg är behjälplig i processen när byalag och fiberföreningar söker bidrag. I detta arbete har vi sett att det är svårt med nuvarande regler att få bidrag för en enskild fiberförening och för att realisera policyn går kommunen in mer aktivt. Kommunens hantering av bredbandsfrågan har utvecklats ur ett pilotprojekt i Södra Frosta. Upphandlingar via LOU har gjorts av:

1. Totalentreprenör, Ramavtal med tre entreprenörer för förnyad konkurrensutsättning av varje aktuellt fiberområde (BRS-Networks, PEAB och Relacom).
2. Kommunikationsoperatör med en leverantör för belysning av fibern och leverans av tjänster, (Zitius).
3. Försäljning av det färdiga nätet, (Zitius). Med denna teknik kombinerar vi stordriftsfördelar samtidigt som det lokala engagemanget utnyttjas för att lösa en hög anslutningsgrad och som underlättar markavtal. Resultatet är att vi kommer att ha ”en partner” för hela Höörs kommun både vad avser tätort och landsbygd, Teliasfären.

Kommunen har även handlat upp en projektledare som blir kommunens partner i fiberprojekten och verifierar ett nät byggt med rätt kvalitet så att försäljning av nätet är genomförbart. Pilotprojektet Södra Frosta var först ut. Kommunen administrerar varje fiberområde och bygger nätet samt betalar entreprenören under byggtiden via ett balansräkningskonto. När nätet är driftsatt säljs det till Zitius och kommunen får tillbaka ersättning för anslutningsavgifter och portpris för nätet, vilket balanseras mot balansräkningskontot. Zitius sköter all administration med anslutningar och anslutningsavgifter samt avtal med fastighetsägare. De har även möjlighet till olika finansieringslösningar.

Med hjälp av Zitius verktyg ”fibertillalla.se” kommer hela Höörs kommun att områdesindelas och hushåll och företag kan göra en intresseanmälan. Nytt avrop av området av totalentreprenör och nytt avtal med KO om leverans av tjänster samt försäljning. Under hösten är även tanken att söka Bredbandsbidrag för hela Höörs kommun då nya pengar kommer att tilldelas och  vi kan vara med för att ta del av dessa. Ur prioriteringshänseende för att få bidrag är det viktigt med anslutningsgrad och antal möjliga anslutningar.

I anslutning till VA-utbyggnadsplanerna sker en samordning för att få till projektering för fiber även där. Arbete med att lösa samförläggning när elbolagen lägger ner elkablarna i marken sker också.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.