Eldningsförbud – mycket hög brandrisk

Just nu är det förbjudet att elda utomhus. Brandrisken i skog och mark är mycket hög. Var extra försiktig. Eldningsförbudet gäller tills vidare i kommunerna Kristianstad, Hässleholm, Hörby, Höör, Östra Göinge, Osby och Bromölla.

Höghastighetsjärnväg

Trafikverket har i uppdrag att utreda, planera och bygga en höghastighetsjärnväg mellan Stockholm och Göteborg och mellan Stockholm och Malmö. För sträckorna Jönköping−Malmö och Linköping−Borås genomför Trafikverket åtgärdsvalsstudier.

Projektet berör Höörs kommun men exakt var höghastighetsbanan ska gå kommer att beslutas först om flera år. Hösten 2016 publicerade Trafikverket en karta över känsliga områden i en ganska bred korridor definierad av järnvägens möjliga ytterlägen, för sträckan Hässleholm-Lund.

Kommunernas krav

De berörda skånska kommunerna begär bland annat att negativa miljö- och barriäreffekter av höghastighetsbanan ska minimeras, samt att kommunikation med markägare ska ske så tidigt som möjligt i planeringsprocessen.

Sverigeförhandlingen

Det är Sverigeförhandlingen som förhandlar med kommunerna och beslutar om kommande stationsorter.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.