Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne

I projektet "Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne" har Höörs kommun arbetat med att minska användningen av fossil energi i den egna organisationen. Totalt minskade kommunens utsläpp av växthusgaser med 24 procent under projektperioden.

Projektets mål var att de medverkande kommunerna senast vid projektets slut har ökat sin andel fossilbränslefri energi så att de tillsammans i genomsnitt använder:

  • 100 procent fossilbränslefri el i kommunens verksamheter och byggnader
  • 90 procent fossilbränslefri energi för uppvärmning av kommunens byggnader
  • 50 procent fossilbränslefri energi för resor och transporter i den egna verksamheten

Resor och transporter är vår stora utmaning

I Höörs kommun är vi riktigt bra på att använda fossilbränslefri el och uppvärmning i våra verksamheter och byggnader. Den stora utmaningen under projekttiden har varit att arbeta med resor och transporter som kommunens personal och förtroendevalda gör inom sina uppdrag, så att användningen av fossil energi minskar även där.

Det här har vi gjort

Höörs kommun har under projekttiden bytt ut en stor del av sina bensin- och dieseldrivna fordon mot sådana som drivs av gas. Ett tankställe för fordonsgas etablerades i Höör i december 2017 och för att det ska vara lätt att tanka har vi gjort en film om att tanka gas .

Hemtjänstens personal har sedan länge tagit cykeln till vårdtagare i tätorten. Nu finns även en gemensam cykelpool i kommunhuset så att alla kommunanställda och förtroendevalda kan cykla istället för att ta bil för kortare tjänsteresor. För att det ska bli lättare att åka med Skånetrafiken har vi skaffat fler JOJO-kort som anställda och förtroendevalda kan låna.

Ett system för klimatväxling har beslutats och började gälla 1 januari 2019. Klimatväxling innebär att en avgift tas ut för resor som påverkar klimatet negativt. De pengar som kommer in ska användas till insatser som minskar klimatpåverkan, till exempel för inköp av cyklar eller utbildning av personal.

Tack vare de insatser som gjordes minskade utsläppen av växthusgaser med 24 procent från 2015 till 2018!

Projektfakta

  • Projektet pågick under perioden 2016-2018 och delfinansierades av EU genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne.
  • Länsstyrelsen och Energikontoret Skåne ledde arbetet.
  • Helsingborg, Kristianstad, Båstad, Hässleholm deltog i projektet tillsammans med Höör.
  • I systerprojektet Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne deltog Malmö, Lund, Tomelilla, Trelleborg och Eslöv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.