Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne

I projektet "Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne" arbetar Höörs kommun aktivt med att minska användningen av fossil energi i den egna organisationen.

Projektets mål är att de medverkande kommunerna senast vid projektets slut ska ha ökat sin andel fossilbränslefri energi så att de tillsammans i genomsnitt använder:

  • 100 procent fossilbränslefri el i kommunens verksamheter och byggnader
  • 90 procent fossilbränslefri energi för uppvärmning av kommunens byggnader
  • 50 procent fossilbränslefri energi för resor och transporter i den egna verksamheten

Resor och transporter är vår stora utmaning

I Höörs kommun är vi redan riktigt bra på att använda fossilbränslefri el och uppvärmning i våra verksamheter och byggnader. Den stora utmaningen för oss är att arbeta med resor och transporter som kommunens personal och förtroendevalda gör inom sina uppdrag, så att användningen av fossil energi minskar även där.

Det här ska vi göra

Höörs kommun ska under de kommande åren byta ut en stor del av sina bensin- och dieseldrivna fordon mot sådana som drivs av gas och el. Ett tankställe för fordonsgas etablerades i Höör i december 2017. Till tyngre fordon undersöker vi möjligheten att använda HVO som är ett fossilfritt alternativ till diesel, men ännu finns inte något tankställe för HVO i Höör.

Redan idag cyklar hemtjänstpersonalen till vårdtagare i tätorten. Nu finns även en gemensam cykelpool i kommunhuset så att alla kommunanställda och förtroendevalda kan cykla istället för att ta bil för kortare tjänsteresor.

Vi undersöker möjligheterna att samordna varudistribution till kommunens verksamheter och att införa ett system för klimatväxling. Klimatväxling innebär att en avgift tas ut för resor som påverkar klimatet negativt. De pengar som kommer in får användas till insatser som minskar klimatpåverkan, till exempel för inköp av cyklar eller utbildning av personal.

Projektfakta

  • Projektet pågår under perioden 2016-2018 och delfinansieras av EU genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne.
  • Länsstyrelsen och Energikontoret Skåne leder arbetet.
  • Helsingborg, Kristianstad, Båstad, Hässleholm deltar i projektet tillsammans med Höör.
  • I systerprojektet Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne deltar Malmö, Lund, Tomelilla, Trelleborg och Eslöv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.