Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne

I projektet "Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne" arbetar Höörs kommun aktivt med att minska användningen av fossil energi i den egna organisationen.

Projektets mål är att de medverkande kommunerna senast vid projektets slut ska ha ökat sin andel fossilbränslefri energi så att de tillsammans i genomsnitt använder:

  • 100 procent fossilfri el i kommunens verksamheter och byggnader
  • 90 procent fossilbränslefri energi för uppvärmning av kommunens byggnader
  • 50 procent fossilbränslefri energi för resor och transporter i den egna verksamheten

Resor och transporter är vår stora utmaning

I Höörs kommun är vi redan riktigt bra på att använda fossilbränslefri el och uppvärmning i våra verksamheter och byggnader. Den stora utmaningen för oss är att arbeta med resor och transporter som kommunens personal och förtroendevalda gör inom sina uppdrag, så att användningen av fossil energi minskar även där.

Projektfakta

  • Projektet pågår under perioden 2016-2018 och delfinansieras av EU genom Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Skåne via Klimatsamverkan Skåne.
  • Länsstyrelsen och Energikontoret Skåne leder arbetet.
  • Helsingborg, Kristianstad, Båstad, Hässleholm deltar i projektet tillsammans med Höör.
  • I systerprojektet Fossilbränslefria kommuner i södra Skåne deltar Malmö, Lund, Tomelilla, Trelleborg och Eslöv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.