Fossilfritt Skåne 2020

Höörs kommun har antagit utmaningen att bidra till ett 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020. Det betyder att vi ska arbeta aktivt för att inte använda fossila bränslen i kommunens egna verksamheter. 

100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 är ett upprop som Klimatsamverkan Skåne driver för att få kommuner, organisationer, företag och privatpersoner i Skåne att minska sin påverkan på klimatet. Att ansluta sig till 100 procent fossilbränslefritt är ett tydligt ställningstagande för framtiden.

Höörs kommun antog utmaningen år 2013 och arbetar nu aktivt för att inte använda fossil energi för uppvärmning av kommunens byggnader, inte använda fossil el i kommunens verksamheter och minska användningen av fossilt bränsle för resor som kommunens anställda gör i tjänsten. Mycket av arbetet sker inom projektet Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne.

Vad är fossila bränslen?

Kol, olja, naturgas och torv är fossila bränslen. De har skapats för mycket länge sedan och återskapas i mycket låg hastighet. Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna.

Du kan också anta utmaningen!

Såväl organisationer som företag och privatpersoner kan anta utmaningen att bidra till ett fossilbränslefritt Skåne 2020. Gå in på Klimatsamverkan Skåne och anmäl dig!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.