Totalt grill- och eldningsförbud

Det råder fortfarande förbud mot att elda och grilla i Skåne. Däremot är det från klockan 16.00 den 13 augusti åter tillåtet att grilla på den egna tomten, men grillen måste vara upphöjd från marken.
Total ban on grilling and lighting fires in Skåne / Totales Grill und Feuerverbot in Skåne / Täydellinen tulenteko-ja grillauskielto ulkona tästä päivästä ( 25.7) lähtien koko Skåne läänissä. / دايتا من ٢٣ يوليو ممنوع منعاً باتاً اشعال النار و الشواء في مقاطعة سكونا

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns inrättade för att garantera att vi även i framtiden har en bra dricksvattenkvalité och för att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar.

Det är länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer vilka dessa vattenskyddsområden är och varje område har regler som talar om hur vattnet ska skyddas för att säkerställa vattenkvaliteten på kort och på lång sikt.

Höörs vattenskyddsområden

I Höörs kommun finns det vattenskyddsområden i Tjörnarp, Orup och i Ormanäs. Inom dessa områden gäller särskilda regler, skyddsföreskrifter, men även annan lagstiftning som skyddar vårt dricksvatten. Regler finns bland annat för:

  • Hantering av petroleumprodukter och andra kemiska produkter
  • Jordbruk och trädgårdsbruk
  • Skogsbruk
  • Avloppsvatten och avfall
  • Schaktning och täktverksamhet
  • Energianläggningar och enskilda grundvattentäkter
  • Fordonstvätt och bilvård

Har du frågar om Höörs vattenskyddsområden är du välkommen att kontakta miljö- och byggmyndigheten.

Sker det en olycka i ett vattenskyddsområde ska du omedelbart ringa 112.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.