Delar av Maglasätevägen avstängd 17 juni-5 juli

Maglasätevägen stängs av mellan Bangårdsgatan och Nya torg vecka 25-27.

Kommunen genomför trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att förbättra för gång- och cykeltrafik under järnvägen vid Tjurasjö. Vägporten vid järnvägen kommer att vara helt avstängd för motorfordonstrafik från den 17:e juni 07.00 till den 5:e juli 16.00.

Karta som visar avstängd väg med röda kryss.

Även busstrafiken berörs och kommer att ledas om under tiden för arbetet. Gång- och cykeltrafikanter kan passera under hela byggtiden.

Mer information: Trafiksäkerheten höjs under vägport vid Tjurasjö (Höörs kommuns webbplats).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.