Fogdarödsslingan stängd under dagtid från 13 september

Skogen kring Fogdarödsslingan ska gallras vilket påverkar framkomligheten på slingan under dagtid när arbetet pågår.

Arbetet startar tisdagen den 13 september och kommer att hålla på under några veckor.

Stora maskiner kommer att arbeta i området och det kommer att fällas stora träd, håll därför behörigt avstånd på minst 50 meter.

Del av Fogdarödsslingan stängs av under dagtid

Motionsslingan som löper genom området kommer, till viss del, att stängas under dagtid då gallringsarbetet pågår.

Timmer kommer att läggas upp på flera ställen och eftersom risken finns att stockarna kan komma i rullning, bör du inte klättra på dem.

Gallringen, av gran och tall i området, görs för att gynna de större träden och öka kvalitén på den framtida skogen.

Vi hoppas att ni kan ha överseende med dessa störningar och att ni tar hänsyn och lämnar plats åt dom som jobbar i skogen, säger Markägaren och skogsförvaltaren Mats Persson.

Kartbild som visar fogdarodsslingans sträckning och var den är avstängd.

Fogdarödsslingan är markerad med blått och det vita området markerar det avstängda partiet. De gröna markeringarna visar övriga områden där skog ska gallras. Klicka på bilden för att förstora.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.