Fogdarödsslingan stängd under dagtid från 18 september

Skogen kring Fogdarödsslingan ska gallras vilket påverkar framkomligheten på slingan under dagtid när arbetet pågår.

Arbetet startar den 18 september och kommer att hålla på under några veckor.

Stora maskiner kommer att arbeta i området och det kommer att fällas stora träd, håll därför behörigt avstånd på minst 50 meter.

Del av Fogdarödsslingan stängs av under dagtid

Motionsslingan som löper genom området kommer, till viss del, att stängas under dagtid då gallringsarbetet pågår.

Timmer kommer att läggas upp på flera ställen, klättra inte på stockarna då det finns risk att stockarna kan komma i rullning.

Gallringen görs för att gynna de större träden och öka kvalitén på den framtida skogen.

– Vi hoppas att ni kan ha överseende med dessa störningar och att ni tar hänsyn och lämnar plats åt dom som jobbar i skogen, säger markägaren och skogsförvaltaren Mats Persson.

Fogdarödsslingan är markerad med blått och det vita områdena markerar de områden där skog ska gallras. Klicka på bilden för att förstora.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of hoor.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.